Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 17.11.2010.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Urheilu- ja Fitnesskauppa Oy (2342989-7)
Jokihaaranpolku 5
28330 Pori

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Satu Paajanen, puh. (09) 4283 1433
asiakaspalvelu@pilateskauppa.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Urheilu- ja Fitnesskauppa Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on suomen Suomen Urheilu- ja Fitnesskauppa Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Urheilemaan Suomi Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Suomen Urheilu- ja Fitnesskauppa Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Tietoja ei luovuteta koskaan kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Yritys
Tiedot ostohistoriasta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan tilausten ja asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Suomen Urheilu- ja Fitnesskauppa Oy:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriin on pääsy ainoastaan henkilökunnalla. Salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatut asiakasrekisterin käyttöoikeudet henkilökunnalle myöntää ja niitä valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Selaa tuotemerkkejä